zerotia

in Hey you, eyes up here! (16 photos)

by CHRISMDAY

Join

Share on Tumblr

“10 votes= 13 bonus photos 20 votes= 13 bonus photos and the photoset”

zerotia

Zerotia-chrismday-191643-7-420x420

Introducing Zerotia

featuring zerotia

Zerotia-chrismday-194803-11-420x420

All that you need.

featuring zerotia

Zerotia-metroglamour-192713-16-420x420

Window Model

featuring zerotia

Zerotia-metroglamour-191273-2-420x420

Retro Records

featuring zerotia

Mariev-martintimm-273809-0-420x420
FREE

Marie V - Windblown

featuring MarieV

Ligeia-tulipsniper-273554-1-420x420
FREE

The Secret Window

featuring ligeia