zerotia

in Touch of Gold (14 photos)

by Keithos172

Join

Share on Tumblr

“10 votes = 10 bonus photos 20 votes= 10 bonus photos and the photo set”

zerotia

Zerotia-chrismday-191643-7-420x420

Introducing Zerotia

featuring zerotia

Zerotia-chrismday-194803-11-420x420

All that you need.

featuring zerotia

Zerotia-metroglamour-192713-16-420x420

Window Model

featuring zerotia

Zerotia-metroglamour-191273-2-420x420

Retro Records

featuring zerotia

Zephyrnouveau-azerann-266126-3-420x420
FREE

Miss Daisy

featuring ZephyrNouveau

Shirel-vnphotography-270036-1-420x420
FREE

Esmeralda

featuring Shirel

Sign Up & Support This Artist

New Card

Buy votes to support this artist on Zivity. Votes are $1 each, and when you vote on a set you like, 55% goes to the model and 30% to the photographer. You can vote in the next step after registering and purchasing votes.