2001

Nayru (103 votes)

2002

Rant (520 votes)

2003

raynetupelo (59 votes)

2004

AnnieSA (142 votes)

2005

victoire (11 votes)

2006

Kimberlytattoo (19 votes)

2007

StrawberrySin (7 votes)

2008

sareneaberration (39 votes)

2009

Salix (204 votes)

2010

Naif (62 votes)

2012

Sidus (358 votes)

2013

TygerGreenleaf (265 votes)

2014

lumimirtis (7 votes)

2015

Teva (2321 votes)

2016

Felix Zatknis (450 votes)

2017

LauraMae (8 votes)

2018

Scarlettxx (53 votes)

2020

JosephineShaker (30 votes)
 
Page_arrow_back
Page_arrow_next

Zivity loves you too.