BlackLotus

in writhe (55 photos)

by Kitty Wood

Join

Share on Tumblr

“BlackLotus writhes around on my kitchen table 5 votes for 10 bonus photos”

Kitty Wood

Blacklotus-distortedretina-36853-6-420x420
FREE

With and Without

featuring BlackLotus

Blacklotus-kittywood-42303-9-420x420

Dereliction

featuring BlackLotus

Blacklotus-kittywood-42333-1-420x420

Dirty filthy little dreams

featuring BlackLotus

Blacklotus-macjw2-41453-2-420x420

Purple Heels

featuring BlackLotus

Ligeia-tulipsniper-274936-12-420x420
FREE

Oh Precious

featuring ligeia

Alouqua-cudnovatiphoto-274519-2-420x420

Sour Grapes

featuring Alouqua